Slider

Black Belt -koulutukset yrityksille

Black Belt -koulutus on tehokkaasti pysyviä tuloksia tuova valmennus. Olemme maamme johtava asiantuntija Lean- ja Lean Six Sigma -menetelmissä sekä niiden pysyvässä jalkauttamisessa yritykseen. Tarjoamme laadukkaita koulutuksia, jotka voidaan halutessanne suunnitella juuri teidän organisaationne tarpeeseen. Ota ensi askel kohti toimintanne tehostamista ja ota meihin yhteyttä!

Ota yhteyttä

 

Miksi valita Lean?

Organisaatioiden olosuhteet muuttuvat ja tämä voi luoda mahdottomaltakin tuntuvia tilanteita. Jotta muutokset käännetään voitoksi, edellytetään yrityksiltä sujuvaa ongelmanratkaisutaitoa. Olemme suomalaisten ja kansainvälisten suuryritysten kokenut kumppani ja mentori silloin, kun yritys haluaa tehokkaasti ja systemaattisesti kehittää tuloksekkaan ongelmanratkaisun kykyään.

Me autamme organisaationne Lean-menetelmien tielle, jossa kaikkien yrityksessä työskentelevien on mahdollista tehokkaasti havaita toimintaa hidastavia tai muutoin haittaavia ongelmia ja ratkaista tai karsia ne yhdessä. Näin yrityksenne toiminta tehostuu voimakkaasti ja pystytte ketterästi vastaamaan kilpailuympäristönne vaatimuksiin. Lopulta tämä näkyy myös merkittävinä parannuksina ja säästöinä organisaationne toiminnassa.

Ota yhteyttä jo tänään – perehdymme yritykseenne ja kokoamme tiimimme auttamaan organisaatiotasi kehittymään ja saavuttamaan tulosta.

Ota yhteyttä

Mikä on Lean Six Sigma Black Belt -koulutus?

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus valmentaa vaativan tason kehitysprojektien vetämiseen, organisaation kehittämistoiminnan johtamiseen, tilastollisten ja analyyttisten menetelmien käyttöön sekä tuloksellisen muutoksen toteuttamiseen.

Black Belt -koulutuksen käytyään osallistuja osaa suunnitella ja johtaa vaativia ongelmanratkaisuprojekteja koko organisaatiossa sekä tukea ja valmentaa organisaation kehittämisestä vastaavia tiimejä. Valmennuksen avulla saavutetaan nopeasti tuntuvia taloudellisia säästöjä, koska sen tuoman osaamisen myötä on mahdollista tehostaa voimakkaasti yrityksen projekteja ja toimintoja.

Black Belt-koulutus on lean-ajatteluun pohjautuva, tehokkaasti pysyviä tuloksia tuova valmennus, johon osallistuvilla on valmiudet käyttää vaativia analyysi- ja koesuunnittelumenetelmiä. Näiden metodien avulla on mahdollista tehokkaasti ratkoa ongelmallisia prosesseja ja niiden pullonkauloja. Koska pysyvä muutos saavutetaan vain yhdessä koko organisaation kanssa, painotamme valmennuksessa myös muutoshallintaa ja -johtamista. Lisäksi kehitämme osallistujien fasilitointitaitoja sekä valmennamme pohtimaan, miten omaan yritykseen voidaan jalkauttaa tehokkaita Lean Six Sigma -käytäntöjä.

Black Belt on usein jatkokoulutus Green Beltille

Suosittelemme Black Belt -koulutuksen suorittamista jatkokoulutuksena Green Belt -vaiheen jälkeen. Kutsummekin Black Belt -valmennustamme GB2BB-valmennukseksi (Green Belt to Black Belt). Tällöin Black Belt- oppilas pystyy helpommin syventämään Green Belt -valmennuksessa jo hankkimaansa perustietoa ja soveltamaan opittua kokonaisuutta tehokkaammin myös poikkiorganisatorisiin kehittämisen haasteisiin tai monimutkaisiin data-analyyseihin. Koulutusjaksojen, henkilökohtaisen kehitysprojektin, näyttöjen sekä lopputentin hyväksytysti suorittaneille myönnetään Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti.

 

Räätälöidyt koulutukset

NPI:n Black Belt -valmennus suunnitellaan yleensä yrityskohtaisesti ja räätälöidään juuri teidän organisaationne tarpeeseen. Jos osallistujilla on jo käytynä toteuttamamme Green Belt -valmennus, toteutetaan Black Belt -valmennus yleensä kymmenen päivän kestoisena, jolloin kokonaisuus jaetaan esim. neljään muutaman päivän mittaiseen moduuliin. Voimme toteuttaa Green- ja Black Belt -vaiheet myös peräkkäin (yht. 22 - 24 päivää).
Varsinaisen Black Belt -koulutuksen lisäksi tarjoamme kattavan tuen organisaation kehitysprojektien ohjaamiseen ja erilaisten kehittämisen menetelmien käyttöönottoon. Lue myös kehitystilanteista, joissa autamme yrityksiä.

Toteutamme vuosittain myös muutamien asiakkaiden ryhmille yhteisiä Multi-Client Black Belt -valmennuksia, joissa etuna on kustannusten jakautuminen ja mahdollisuus oppimiseen, jakamiseen ja verkottumiseen yritysten välillä.

Lean kumppani Risto Lintula

NPI toimii valmentajana myös Aalto-yliopiston jatkokoulutusyhtiön, AaltoPRO:n, Lean Six Sigma -koulutuksissa.
Lean Six Sigma Black Belt on osa laajempaa Lean Six Sigma -valmennuskokonaisuutta. Kokonaisuus tarjoaa osaamista ja uusia taitoja tunnistettuihin kehittämisen tarpeisiin koko organisaation laajuudelta. Osioita voidaan tarjota myös itsenäisinä valmennuksina.

Lean Six Sigma -koulutuskokonaisuus

  • Lean Six Sigma -tietoiskut
  • Lean Six Sigma Yellow Belt, 2–4 päivän valmennukset
  • Lean Six Sigma Green Belt, 10–11 päivän valmennukset
  • Lean Six Sigma Green Belt to Black Belt (GB2BB), 10–12 päivän jatkovalmennukset
  • Lean Six Sigma Black Belt, 22 päivän valmennukset (Suosittelemme aloittamaan Green Belt -valmennuksesta.)
  • Lean Six Sigma Champion, 1–4 päivän johdon valmennukset

 

Miksi valita meidät?

Nordic Process Improvement Oy on tuloshakuiseen toiminnan kehittämiseen keskittynyt konsultointi- ja koulutusyritys. Erityisosaamistamme ovat organisaation prosessien kehittäminen liiketoimintalähtöisesti ja osallistava ongelmanratkaisu yhdessä asiakasorganisaation henkilöstön kanssa. Olemme maamme johtava asiantuntija Lean- ja Lean Six Sigma -menetelmissä sekä niiden pysyvässä jalkauttamisessa yritykseen.

Asiakkaamme tavoittelevat tyypillisesti tuottavuuden, läpimenoaikojen ja toimitusvarmuuden, tuotteen ja toiminnan laadun sekä kannattavuuden parantamista. Koulutuksissamme painottuvat erityisesti strategian ja toimintasuunnitelmien jalkauttaminen, yhdessä tekeminen ja muutoksen tukeminen. Tällä kaikella saamme yhdessä aikaan merkittäviä, mitattavia hyötyjä asiakasorganisaatioissamme.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä jo tänään, kun haluat viedä organisaatiosi kehitysprojekteja tehokkaasti ja tuottavasti eteenpäin. Avullamme onnistut.

Ota yhteyttä