Slider

Johtamis­järjestelmät

Kun puhutaan johtamisjärjestelmistä, yleensä jumitutaan keskusteluun ISO-standardeista ja niihin liittyvien sertifikaattien saamisesta. Ne ovat meidänkin mielestämme jatkuvan parantamisen näkökulmasta rakennettuina yritykselle tärkeitä, laadusta kertovia “kannuksia”, mutta kuinka ne saadaan aidosti osaksi yrityksen toimintaa? Ja vieläpä siten, että joka iikka organisaatiossa on sisäistänyt, millä tavalla standardin mukaan toimiminen on osa juuri hänen työntekoaan?

Hyvin rakennettu johtamisjärjestelmä mahdollistaa tehokkaan johtamistyön, jatkuvan parantamisen, muutoksen johtamisen ja kaikkien mukaan ottamisen kehittämistyöhön.

Ota yhteyttä

Autamme rakentamaan toimivat johtamisjärjestelmät

NPI auttaa yritystäsi silloin, kun pelkkä laatukäsikirja ei riitä. Henkilökohtaisen ohjauksen ja valmennustemme avulla yrityksenne prosessit saadaan paitsi kuvattua, myös kuntoon. Lisäksi kiinnitämme huomiota erilaisiin johtamismenettelyihin ja roolien ja vastuiden selkeään määrittelyyn. Kun tähän lisätään vahva näkemys siitä, millä tavalla asiakkaalle tuotetaan arvoa, ollaan jo lähellä kunnossa olevan johtamisjärjestelmän rakentumista.

Ylätasolla geneerisen johtamisjärjestelmän tärkeimmät elementit koostuvat seuraavista pääalueesta:

  • suunnitteluprosessit
  • operatiivisen toteutuksen prosessit
  • parantamisen ja uudistumisen prosessit

Johdon tehtävänä on valita ja korostaa johtamisjärjestelmän rakentamisessa sovellettavia ohjaavia periaatteita sekä valita, mitä näkökulmia ja mittareita rakentamisessa painotetaan. Organisaation toimiala, kilpailutekijät ja yrityskulttuuri ohjaavat sitten syventävissä valinnoissa, mitä asioita johtamisjärjestelmässä halutaan erityisesti painottaa ja mille asioille tarvitaan selkeät menettelyt ja prosessit.

Tyypillisiä näkökulmia ja prioriteettejä Integroidun johtamisjärjestelmän rakentamisessa

  • turvallisuus ja terveys
  • laatu ja jatkuva parantaminen
  • nopeus ja toimitusvarmuus
  • ympäristö ja vastuullisuus
  • hyvinvointi ja tyytyväisyys
  • kustannustehokkuus ja tuottavuus

Näiden asioiden korostaminen ja hallinta johtavat hyvään kilpailukykyyn.

Kun sitten johtamisjärjestelmän prosessit on rakennettu ja viilattu toimiviksi hyödyllisiä yksityiskohtia myöten, auttaa tämä yleensä myös yritystä läpäisemään auditoinnit ja hankkimaan markkinoilla mahdollisesti tarvittavat sertifikaatit.

NPI yhteiskuva

Johtamisjärjestelmä pähkinänkuoressa

Johtamisjärjestelmät ovat sovittuja, määrämuotoisia tapoja dokumentoida liiketoiminnan kehityssuunnat, tavoitteet ja toimintamallit.

Jotta tavat saadaan jalkautettua tehokkaasti kaikkialle organisaatiossa, on ne sovittava yhdessä henkilöstön kanssa. Määritellyn johtamisjärjestelmän tarkoitus on toimia johtamisen työkaluna, kun organisaation toimintaa halutaan ohjailla siten, että kilpailukyky paranee jatkuvasti.
Nordic Process Improvement - ylivertaista johtamisjärjestelmäosaamista

Tunnemme syvällisesti Lean-ajattelun ja siitä johdettujen XPS -johtamisjärjestelmien elementit, ISO -järjestelmät, sekä WCM-, EFQM- ja MBNQA-johtamismallien ajatukset. Räätälöidyn ohjelman avulla Nordic Process Improvement valmentaa yritystänne viemään valitut näkökulmat strategiatasolta jokaiselle pysyväksi käytännöksi.

Ota yhteyttä