Kehittämistoiminnan johtaminen

Jatkuvan parantamisen kulttuuri

Arjen ongelmien ratkominen

Tutustu palveluihimme

Koulutukset ja valmennukset

Koulutuksia kehittämistehtävän, -roolin ja osaamistarpeen mukaan. Asiakaskohtaisesti räätälöiden.

Lue lisää »

Kehittämistyöpajat

Prosessien osallistava kehittäminen ja ongelmien ratkaisemisen fasilitointi. Energisoivasti ja tuloshakuisesti, yhteistyössä.

Lue lisää »

Johdon coaching

Ylimmän johdon ja kehittämisohjelmien vetämisestä vastuussa olevien tukeminen. Kumppani ja valmentaja käytössäsi.

Lue lisää »

Projektien toteutus

Käytännön kehittämistehtävien ja muutos-hankkeiden tekeminen. Kädet savessa, vastuuta kantaen, yhdessä asiantuntijatiimin kanssa.

Lue lisää »

Asiantuntijatuki

Ammattilaisen osaamista, käytännön tukea tilastolliseen ajatteluun ja tiedolla johtamiseen.

Lue lisää »

Interim-palvelut

Vuokrajohtaja vaativiin muutostilanteisiin

Lue lisää »

Monipuoliset palvelut liiketoiminnan kehittämiseen

NPI:n toiminnan tavoitteena on operatiivinen erinomaisuus, kyky toteuttaa suunniteltu liiketoiminta tehokkaasti ja kilpailukykyisesti ja täyttää tunnistettu asiakastarve parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme mukana johtamisen ja muutostilanteen vaatimien uudenlaisten toimintatapojen ja johtamis-käytänteiden kehittämisessä ja jalkauttamisessa. Hyvin toimivat prosessit ja olennaiset tiedot omasta tekemisestä mahdollistavat myös strategisen uudelleenasemoinnin.

Palvelujemme painopiste on kehittämistoiminnan johtamisessa, jatkuvan parantamisen kulttuurin juurruttamisessa ja tietysti arjen ongelmien ratkaisemisessa, kentällä, yhdessä asiakasyrityksen asiantuntijoiden kanssa.

NPI - kohti seuraavaa tasoa
Kestävät muutokset

Laaja osaamisemme takaa personoidun kokonaisuuden

Tunnemme useita satoja erilaisia tekniikoita ja menetelmiä liittyen erilaisten kehittämismantrojen työkalupakkeihin (kuten Lean, Six Sigma, LSS, WCM, OPEX, JIT, JOT, XPS, Agile).

Yhdistämme ja sovellamme näitä asiakkaidemme toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Viesti kirkkaana. Tavoite- ja tuloshakuisesti!

Ota yhteyttä

Koulutukset ja valmennukset

Koulutuksia kehittämistehtävän, -roolin ja osaamistarpeen mukaan. Asiakaskohtaisesti räätälöiden.

Lean
 • Lean perusteet käytännössä: fokuksessa esimerkiksi virtaus, arvo ja hukka, läpimenoajat, vaihtelu, pullonkaulat, varastotasot tai tuottavuus. Aina asiakastarpeen mukaisesti.
 • Lean syventävät koulutukset: keskittyen toiminnan vakiinnuttamiseen, laatutason nostoon, joustavuuden ja tehokkuuden parantamiseen, ketteryyden lisäämiseen tai virtauksen parantamiseen. Busineksen tarpeen mukaan.
 • Työkaluvalmennukset ja menetelmäkoulutukset, esimerkiksi: 5S, Visuaalinen johtaminen, Standard Work, Gemba Walk, PDCA ja A3, Kaizen Event…
  kysy lisää…!

Tutustu tarkemmin

Kehittämis­työpajat

Prosessien osallistava kehittäminen ja ongelmien ratkaisemisen fasilitointi. Energisoivasti ja tuloshakuisesti, yhteistyössä.

 • Prosessien ja arvoketjujen kuvaaminen työpajoissa
 • Prosessisimulaatiot ja sessiot yhteisen kehitysymmärryksen tuottamiseen
 • Osallistavat kehittämistyöpajat, Kaizen Eventit
 • Innovaatiotyöpajat uusiutumiseen, luovat aivoriihet
 • Riskienhallinnan ja -analysoinnin työpajat
 • Verkoston kehittäminen, yhteistyöhankkeet toimittajien kanssa

Tutustu prosessien kehittämiseen tarkemmin

Johdon coaching

Ylimmän johdon ja kehittämisohjelmien vetämisestä vastuussa olevien tukeminen. Kumppani ja valmentaja käytössäsi.

 • Kokonaiskuva ja yhteinen ymmärrys toiminnan arvoketjuista ja systeemisyydestä
 • Kehittämistoiminnan johtaminen ja organisointi – kulttuurimuutoksen toteuttaminen
 • Oman organisaation Opex / Lean jalkautuksen suunnittelu ja toimeenpanon tuki
 • Strategian tehokas jalkauttaminen, Hoshin Kanri -menetelmien käyttöönotto
 • Kehittämistarpeiden tunnistaminen, projektien valinta ja asettaminen
 • LSS Deploymentin sparraus – miten saamme eniten irti koulutuksista
 • Johtamisjärjestelmien rakentaminen ja arviointi (huomioiden esimerkiksi ISO, EFQM, Shingo tai ”XPS” -mallit)

Lue lisää johdon valmennuksesta   Lue lisää johtamisjärjestelmistä

Projektien toteutus

Käytännön kehittämistehtävien ja muutoshankkeiden tekeminen. Kädet savessa, vastuuta kantaen, yhdessä asiantuntijatiimin kanssa.

 • LSS kehitysprojektien projektipäällikkönä toimiminen
 • Laajempien transformaatiohankkeiden vetäminen
 • Alihankkijaverkostoon suunnattujen ohjelmien vetäminen
 • Määräaikainen kehitysjohtaja käyttöösi edistämään LSS tai Opex hankkeitasi

Miten eteenpäin?

Kehitysprojekti voi lähteä liikkeelle esimerkiksi ylhäältä alaspäin, tunnistaa strategiset läpimurtotarpeet, pilkkoa ne ohjelmiksi ja projekteiksi ja toteuttaa muutoshankkeet hankeportfoliossa. Tai sitten valita etulinjan voimaannuttamisen ja pienten askelten jatkuvan parantamisen tie – alhaalta ylös, perustuksia luoden ja arjen hukkaa poistaen.

Etenemismalleihimme liittyy hyvin usein systeemiajattelua ja systemaattista ongelmanratkaisua tukevien menetelmien hyödyntäminen. Jatkuvan parantamisen periaatteiden soveltaminen on mielestämme sydän koko oppivan organisaation käsitteelle ja pysyvälle uusiutumiskyvylle. Yrityskohtaiset kehitysohjelmat ja jalkautuksen toimeenpanon räätälöimme aina asiakaskohtaisesti.

Vaativissa ongelmanratkaisutarpeissa ja kehittämisprojekteissa käytämme DMAIC-tiekartan tarjoamaa viiden vaiheen etenemismallia. Tarjoamiemme koulutusten ja valmennusten ytimen muodostaakin monesti juuri DMAIC.

D = Määritä
M = Mittaa
A = Analysoi
I = Paranna
C = Varmista

Lean Six Sigma Road Map

Asiantuntijatuki

Ammattilaisen osaamista, käytännön tukea tilastolliseen ajatteluun ja tiedolla johtamiseen.

 • Liiketoimintaa tukevan mittariston rakentaminen, BI
 • Datan kerääminen ja muokkaaminen, tehokkaasti ja ”rikkaasti”
 • Graafinen ja tilastollinen analyysipalvelu
 • DOE ja FMEA tuki
 • Minitabin käyttäminen tehokkaasti
 • Mittalaitteiden kyvykkyyden varmistaminen
 • Toleranssiketjujen määrittäminen

Tutustu tarkemmin

Interim-palvelut

Vuokrajohtaja vaativiin muutostilanteisiin, äkilliseen tarpeeseen, uuden osaamisen nostamiseen tai yrityskulttuurin kehittämiseen.

 • 3-12 kuukauden toimeksianto
 • Osa- tai täyspäiväinen rooli yrityksenne tiloissa ja välineillä
 • Johtoryhmän jäsen, muutosjohtaja, projektipäällikkö, kehittäjä, asiantuntija
 • Teollisuus, palvelut, hallinto

Tutustu tarkemmin

 

Ota yhteyttä Mikaan!

Kerro lyhyesti, mistä kiinnostuit, mikä on yrityksesi kehitystarve ja toimiala. Mika miettii ja palaa sinulle, miten voimme auttaa.