Kouluttajiemme syvällinen ja monipuolinen kokemus mahdollistaa käytännönläheisen tukemisen ja kehitysprojektien ohjaamisen

Varmistamme tehokkaan tuen osallistavilla kehittämistyöpajoilla

Autamme yrityksiä ratkaisemaan haasteitaan tosiasioihin perustuen

Lean-koulutus yrityksille

Tarjoamme yrityksille Lean-koulutusta aina perustason koulutuksista vaativiin jatkokoulutuksiin (Lean Six Sigma, Black belt, Greenbelt), Kohderyhmänä voivat olla kaikki aina ylimmästä johdosta toteuttavaan työntekijään saakka. Lean-koulutus on mahdollista suunnitella yrityskohtaisesti juuri teidän tarpeidenne mukaan, mutta pidämme myös Multi Client -valmennuksia, joihin eri yritykset voivat osallistua ryhmänä.

Yritysten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja edellyttää jatkuvaa toiminnan ja prosessien kehittämistä. Lean-menetelmät tarjoavat tähän ratkaisun. Paitsi kotimaiset myös kansainväliset suuryritykset luottavat osaamiseemme.

Kiinnostuitko?

Kysy lisää Lean-koulutuksesta!

Lean-menetelmät mahdollistavat tehokkaammat toimintatavat

Kun haluatte vastata joustavammin muuttuviin asiakastarpeisiin, osallistaa henkilöstöänne innovoimaan ja säästää organisaationne kustannuksissa. Autamme yritystänne tehostamaan toimintaansa ja valmiuksiaan vastata ketterästi kilpailuympäristönne vaatimuksiin. Ohjaamme organisaationne tilanteeseen, jossa kaikki yrityksessä työskentelevät havaitsevat tehokkaasti toimintaa hidastavia tai muutoin haittaavia ongelmia ja ratkaisevat niitä yhdessä. Onnistunut ja tuloksellinen muutos toteutuu yhdessä ihmisten kanssa, ihmisten tekemänä, uusilla ajatusmalleilla ja tehokkailla Lean-menetelmillä.

Perehdymme tilanteeseenne ja autamme organisaatiotanne kehittymään ja saavuttamaan tulosta. Ota meihin yhteyttä ja huomenna olemme jo tehokkaammalla polulla!

Ota yhteyttä

Miksi valita Lean?

Lean-ajattelun mukaan koko organisaatio osallistuu ongelmanratkaisuun ja innovoi jatkuvasti yhdessä. Organisaatiokohtaisesti räätälöitävän Lean-koulutuksen avulla yrityksen on mahdollista stabiloida arjen toimintaa ja lisätä koko henkilökunnan edellytyksiä osallistua jatkuvaan parantamiseen.

Tarjoamme Lean-valmennuspaketteja ylimmälle johdolle, asiantuntijoille ja etulinjan suorittavalle tasolle. Organisaation tärkeimmät kehitystarpeet ja mahdollisuudet tunnistetaan lähtötilan kartoituksessa, jonka perusteella voimme tehdä suunnitelman tarvittavista koulutuksista ja jaksottaa ne. Suunnitelmassa huomioidaan yrityksen nykyinen toimintakulttuuri, eri tasojen kehittämisroolit sekä niihin tarvittavat Lean-kompetenssit.

Lean-koulutuksen sisältö

NPI:n Lean-koulutus sisältää kattavan Lean-menetelmien kirjon. Tarjoamme muun muassa:

 • tukea ja tietotaitoa Lean-ajattelun perusteisiin ja työympäristön organisointiin tehokkaaksi
 • osaamista vakioidun työn, visuaalisen johtamisen ja tehokkaan päivittäisjohtamisen menetelmiin
 • taitoja systemaattiseen ongelmanratkaisuun ja tilastollisten analyysien tekemiseen
 • hallintaa virtauksen optimoinnin menetelmiin
 • hallintaa asiakaslähtöisen tuotekehityksen tekniikoihin
 • menetelmiä tehokkaaseen toiminnan suunnitteluun.

Lean-koulutusten tarkoituksena on auttaa organisaatioita keskittymään tiukasti olennaiseen ja saavuttamaan pysyviä, strategisia tavoitteitaan laadussa, kustannusten pienentämisessä, nopeammissa läpimenoajoissa sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamisessa.

Kun organisaatiolle vakioidaan tukeva, toiminnallinen perusta, mahdollistaa se kaikkien osallistamisen ja osallistumisen organisaation kehittämiseen. Kehittämällä poikkeamanhallintaa ja lisäämällä datapohjaista, analyyttistä johtamisotetta yritys pystyy tehokkaasti karsimaan ja ennaltaehkäisemään ongelmia, vähentämään pullonkauloja sekä poistamaan esimerkiksi epäolennaiset, resursseja tuhlaavat työvaiheet tai toiminnot.

 

Lean-koulutukset sekä yrityskohtaisesti että yritysryhmille

Tarjoamamme Lean-koulutus on mahdollista suunnitella yrityskohtaisesti kunkin organisaation sen hetken tilanteen mukaan. Teemme myös Multi Client -valmennuksia, jotka on tarkoitettu yritysryhmille. Multi Client -valmennuksen avulla yritykset oppivat yhdessä ja verkostoituvat. Lisäksi koulutuskustannukset jakautuvat yritysten kesken, joten tämä on kustannustehokas vaihtoehto.

Varsinaisen Lean-koulutuksen lisäksi voimme auttaa organisaatiota kehittymään tukemalla menestyksekkäästi erilaisissa kehitysprojekteissa ja auttamalla uusien menetelmien käyttöönotossa.

NPI valmentaa myös Aalto-yliopiston jatkokoulutusyhtiön Aalto PRO:n Lean Six Sigma -koulutuksissa. Kaikkia osioita tarjotaan myös itsenäisinä valmennuksina.

Ota yhteyttä

 

LSS Master Black Belt Risto Lintula

Tarpeisiinne räätälöidyt Lean-koulutukset

Lean-koulutus jakautuu karkeasti kahteen eri osioon, joista voidaan räätälöidä jokaiselle yritykselle sopiva kokonaisuus. Tarjoamme paketteja perustason koulutuksista vaativiin jatkokoulutuksiin. Kohderyhmänä voivat olla kaikki aina ylimmästä johdosta toteuttavaan työntekijään saakka.

 1. päivittäisen, jatkuvan parantamisen ja virtauksen optimoinnin koulutukset
 2. projektimaisen kehittämisen ja vaativan ongelmanratkaisun koulutukset

Lean-menetelmä- ja työkalukoulutuksiamme:

 • 5S
 • PDCA
 • SMED
 • PokaYoke
 • Hoshin Kanri
 • Standard Work
 • Waste & Gemba
 • Lean johtaminen
 • Daily Management
 • Visual Management
 • SPC & Quality Gates
 • Load Levelling and Line Balancing

Lean-valmennuspaketit räätälöidään asiakastarpeen ja kohderyhmän mukaan.

Projektimaisen kehittämisen valmennuskokonaisuuksiamme:

 • Lean Six Sigma -tietoiskut
 • Lean Six Sigma Yellow Belt, 2–4 päivän valmennukset
 • Lean Six Sigma Green Belt, 10–11 päivän valmennukset
 • Lean Six Sigma Green Belt to Black Belt, 10–12 päivän jatkovalmennukset
 • Lean Six Sigma Black Belt, 22 päivän valmennukset (Suosittelemme aloittamaan Green Belt -valmennuksesta.)
 • LSS Champion, 1–4 päivän johdon valmennukset

Valmennuksistamme organisaatio saa eväitä erityisesti strategian ja toimintasuunnitelmien jalkauttamiseen, yhdessä tekemiseen ja muutoksessa tukemiseen. Asiakasyrityksemme ovat hyötyneet koulutuksistamme merkittävästi ja mitattavasti.

Miltä kuulostaa? Jos sinunkin yrityksesi haluaa viedä kehitysprojektejanne tehokkaasti ja tuottavasti eteenpäin, ota yhteyttä! Autamme teitä onnistumaan.

Kiinnostaako Lean-koulutus?

Voit kysyä lisää palveluistamme, varata ajan ilmaiseen konsultaatioon tai jättää meille yhteydenottopyynnön.  Lisätietoja antaa

  Mika Koivisto

  Partner, LSS Master Black Belt. Tilastollinen analyysi, LSS-ohjelmat ja -koulutukset, kehitysprojektien tuki, Coaching.

  +358 40 709 6439
  mika@npi.fi

  Asiakaspalaute

  Kiitos tuloksellisesta yhteistyöstä ja tuesta. Saimme ohjelman suunnittelusta, räätälöinnistä ja yhteistyöstä ylimmän johdon kanssa tosi positiivista palautetta.