Slider

Jatkuva parantaminen

Meidän mielestämme jatkuva parantaminen tarkoittaa organisaation tuotteiden, palveluiden ja prosessien suorituskyvyn jatkuvaa tarkastelua ja parantamista - kaikkien toimesta. Lean-ajatteluun liittyvän jatkuvan parantamisen periaatteiden avulla yrityksenne menestyy kilpailijoitaan paremmin. Koska kilpailu on kovaa, tarvitaan jatkuvaa parantamista, jotta pysytään mukana kärkikahinoissa.

Ota yhteyttä

Millaiset edellytykset jatkuva parantaminen yritykseltä vaatii

Yritykseen on luotava jatkuvan parantamisen edellytykset. Työ on tehtävä näkyväksi, tavoitteet pitää kirkastaa, paras tunnettu työmenetelmä vakioida ja edellytykset jatkuvalle tilanne seurannalle luoda. Ratkaisevan tärkeää on kuitenkin, että arjen toimintakulttuuri mahdollistaa ongelmien ja poikkeamien esiin nostamisen ja edellyttää niiden systemaattista käsittelyä.

Tärkeimpiä periaatteita ja keinoja jatkuvan parantamisen jalkauttamisessa ovat työolosuhteiden kehittäminen ja visuaalinen ohjaus, systemaattinen hukkajahti, datapohjainen seuranta ja päätöksenteko, systemaattinen ongelmanratkaisu ja juurisyyanalyysit sekä monipuoliset Lean ja Six Sigma -menetelmät virtauksen kehittämiseen.

On kuitenkin olennaista tiedostaa, että kohdistamalla huomio vain uusiin kehittämistyökaluihin ja koviin menetelmiin saavutetaan hyötyjä vain rajallisesti, puhumattakaan jatkuvan parantamisen kulttuurista osana kaikkien uutta toimintatapaa. Pysyvä ja ja kestävä muutos edellyttää muutosta myös yrityksen johtamisessa ja jatkuvan parantamisen osalta korostuvat etulinjan johtamistilanteet. Ennen kaikkea on opeteltava uudenlainen päivittäisjohtamisen tapa, jossa olennaista on reagoida nopeasti kunkin päivän tilanteisiin, luoda sopivat mittarit ja seurata tuloksia. Jatkuva parantamisen periaate on yksinkertainen:

  1. Suunnitellaan.
  2. Toteutetaan suunnitelma.
  3. Seurataan ja arvioidaan tuloksia hukasta ja poikkeamista.
  4. Kehitetään toimintoja tavoitteena hukan ja poikkeamien poistaminen.

Tämän jälkeen sykli aloitetaan alusta. Kun tämä parantaminen saadaan jatkuvaksi, päivittäiseksi toiminnoksi, yrityksen suorituskyky, laadukkuus ja asiakkaalle tuotettu arvo kasvavat.

Jotta tähän voidaan päästä, on yrityksen osattava viestiä jokaiselle jäsenelleen, mikä on tärkeää, mistä on kyse ja mihin suuntaan halutaan kehittyä. Usein tämä viestitään esimerkiksi strategian kautta.

Tämän jälkeen on vapautettava resursseja kehittämiselle.

Mika Koivisto ja Risto Lintula

Miten NPI voi auttaa

Me NPI:llä olemme laatuajattelun konkareita. Kun haluat soveltaa yrityksessänne jatkuvan parantamisen mallia, meiltä löytyy siihen suuntaviivat. Autamme luomaan yritykseenne tuloksekkaan järjestelmän, jonka avulla tehostetaan merkittävästi yrityksenne toimintaa ja kustannustehokkuutta Lean-ajattelun mukaisesti.

Tarjoamamme osaamisen, sparrauksen ja valmennusten avulla jatkuva parantaminen on mahdollista saada tehokkaasti jalkautettua pysyvästi koko organisaatioon. Meiltä löytyvät toimivat metodit

  • arjen työskentelyn vakiointiin ja työolosuhteiden kehittämiseen
  • pienten, päivittäisten kehityshankkeiden tunnistamiseen ja ketterään läpiviemiseen
  • suurempien, yksikön sisäisten kehityshankkeiden laadukkaaseen läpiviemiseen
  • vaativien ja monimutkaisten, korporaatiotason ongelmien ratkaisuun ja muutosohjelmien toteuttamiseen

NPI auttaa yritystäsi luomaan polun menestykseen. Polun, jossa oikein ajoitetut strategiset siirrot ja prosessien kehittämisen toimet vievät rivakasti kohti tuottavampaa toimintakulttuuria. Tähtäimenä on kaikkien organisaation jäsenten jatkuva prosessien kehittäminen. Anna myös työntekijöillesi valta ehdottaa ja parantaa – he yleensä tietävät, missä kehittämistoimia tarvitaan.

Kun haluat päästä tavoitteisiin tehokkaasti ilman hukkatunteja, karsia ylimääräisiä kustannuksia tai tehostaa työntekoa, me voimme auttaa yritystänne onnistumaan. Meidän kauttamme voidaan toteuttaa myös tehokas prosessien kehittäminen.

Ota yhteyttä