Slider

Lean Six Sigma -koulutus

Lean Six Sigma -koulutus ja valmennukset yrityksille. Kun yrityksenne haluaa ammattitaitoisesti kehittää ongelmanratkaisutaitojaan jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa, olemme siihen paitsi kotimaisten myös kansainvälisten suuryritysten kokenut kumppani - usein mahdottomiltakin tuntuvissa tilanteissa.

Kun haluatte voimallisesti tehostaa yrityksenne toimintaa ja valmiuksia vastata ketterästi kilpailuympäristönne vaatimuksiin, on Lean Six Sigma -menetelmät ratkaisunne. Me viemme organisaationne tielle, jossa kaikkien yrityksessä työskentelevien on mahdollista tehokkaasti havaita toimintaa hidastavia tai muutoin haittaavia ongelmia ja ratkaista ne yhdessä. Lean Six Sigma -koulutus tuo myös merkittäviä säästöjä organisaationne toimintaan.

Perehdymme yritykseenne ja tiimimme auttaa organisaatiotanne kehittymään ja saavuttamaan tulosta. Ota meihin yhteyttä jo tänään!

Kysy Lean Six Sigma -koulutuksesta

Millainen Lean Six Sigma -koulutus on?

Lean Six Sigma -koulutus on lean-ajatteluun perustuva, erittäin tehokas valmennuskokonaisuus, joka auttaa organisaatioita pysyvästi saavuttamaan strategisia tavoitteitaan ja keskittymään olennaiseen. Tähän päästään, kun pystytään tehokkaasti eliminoimaan ongelmia, avartamaan pullonkauloja sekä poistamaan esimerkiksi turhat, resursseja kuluttavat toiminnot tai työvaiheet.

Lean-ajattelussa koko organisaatio osallistetaan yhdessä ongelmanratkaisuun ja jatkuvaan innovointiin. Six Sigma -koulutuksessa ratkotaan yrityksessä havaittuja, vaativia ongelmia. Tämä tapahtuu siten, että priorisoidaan organisaation tärkeimmät kehitystarpeet ja pilkotaan ne hallittavan kokoisiin osiin.
Projektin vetäjää kutsutaan ”Beltiksi”, ja riippuen projektin vaativuudesta ja ongelman haastavuudesta, tarvittavia osaamistasoja kuvataan Yellow-, Green- tai Black-etuliitteillä.

Six Sigma Yellow Belt -valmennus antaa perustiedot systemaattiseen ongelmanratkaisuun ja on kestoltaan yleensä kaksi päivää. Kymmenen päivän mittainen Green Belt -valmennus keskittyy laajempien informaatio- ja materiaalivirtojen analysointiin ja parantamiseen. Black Belt -taso puolestaan antaa valmiuksia ongelmanratkaisun laajempien läpimurtojen toteuttamiseen ja kestää 10 päivää. Suosittelemme osallistumaan siihen Green Belt -valmennuksen jälkeen syventävänä jatkovalmennuksena.

Projektin vetäjä, Belt, yhdessä tiiminsä kanssa hyödyntää erilaisia analyyttisiä menetelmiä ja systemaattista ongelmanratkaisua DMAIC-tiekartan opastamana ja vie näiden avulla muutoshankkeita läpi. Ensin projekteissa opitaan kuvaamaan ja rajaamaan ongelmia, tunnistamaan niiden juurisyyt ja lopulta yhdessä ryhmän avulla mietitään niihin toimivia ratkaisuja. Lopuksi varmistetaan, että Lean Six Sigma -koulutuksella saavutetut uudistukset ovat pysyviä ja että uudenlainen tapa toimia on käytössä koko organisaatiossa.

Räätälöidyt valmennukset

NPI:n Lean Six Sigma -koulutus räätälöidään yrityskohtaisesti kunkin organisaation tarpeeseen. Toteutamme myös yritysryhmille Multi Client -valmennuksia. Multi Client -valmennuksen avulla koulutuskustannuksia voidaan jakaa ja yritykset voivat oppia ja verkostoitua yhdessä. Varsinaisen Six Sigma -koulutuksen lisäksi autamme organisaatiota kehittymään tukemalla kehitysprojekteja menestyksekkäästi ja auttamalla ottamaan uusia menetelmiä käyttöön.

NPI valmentaa myös Aalto-yliopiston jatkokoulutusyhtiön Aalto PRO:n Lean Six Sigma -koulutuksissa. Osioita voidaan tarjota myös itsenäisinä valmennuksina.

Lean kumppani Risto Lintula

Koulutuskokonaisuus sisältää:

  • Lean Six Sigma -tietoiskut
  • Lean Six Sigma Yellow Belt -valmennukset, 2–4 päivää
  • Lean Six Sigma Green Belt -valmennukset, 10–11 päivää
  • Lean Six Sigma Green Belt to Black Belt -jatkovalmennukset, 10–12 päivää
  • Lean Six Sigma Black Belt -valmennukset, 22 päivää (Suosittelemme aloittamaan Green Belt -valmennuksesta.)
  • LSS Champion -johdon valmennukset, 1–4 päivää

Asiakkaamme haluavat tyypillisesti parantaa organisaatiossaan seuraavia asioita:

  • tuottavuus
  • läpimenoajat ja toimitusvarmuus
  • tuotteen ja toiminnan laatu
  • kannattavuus

Koulutuksissamme painottuvat erityisesti strategian ja toimintasuunnitelmien jalkauttaminen, yhdessä tekeminen ja muutoksen tukeminen. Yhdessä asiakkaan kanssa saamme aikaan merkittäviä ja mitattavia hyötyjä asiakasorganisaatioissamme.

Kiinnostaako Lean Six Sigma -koulutus? Kun haluat viedä organisaatiosi kehitysprojekteja tehokkaasti ja tuottavasti eteenpäin, ota yhteyttä! Kun onnistut, mekin onnistumme.

Ota yhteyttä