Kouluttajiemme syvällinen ja monipuolinen kokemus mahdollistaa käytännönläheisen tukemisen ja kehitysprojektien ohjaamisen

Varmistamme tehokkaan tuen osallistavilla kehittämistyöpajoilla

Autamme yrityksiä ratkaisemaan haasteitaan tosiasioihin perustuen

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus antaa kaikille yrityksessä työskenteleville edellytykset toimintaa hidastavien tai muutoin haittaavien ongelmien tehokkaaseen havaitsemiseen ja ratkaisuun tai niiden karsimiseen yhdessä. Näin yrityksenne toiminta tehostuu voimakkaasti ja pystytte ketterästi vastaamaan kilpailuympäristönne vaatimuksiin. Lopulta tämä näkyy myös merkittävänä säästönä organisaationne toiminnassa.

Ota yhteyttä – perehdymme yritykseenne ja kokoamme tiimimme auttamaan organisaatiotasi kehittymään ja saavuttamaan tulosta.

Ota yhteyttä

Mikä on Lean Six Sigma Green Belt -koulutus?

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on lean-ajatteluun pohjautuva, tehokkaasti pysyviä tuloksia tuova valmennus, joka auttaa organisaatioita saavuttamaan strategisia tavoitteitaan ja keskittymään voimakkaasti olennaiseen. Tähän päästään poistamalla ongelmia, avartamalla pullonkauloja sekä karsimalla pois esimerkiksi resursseja turhaan syövät toiminnot tai työvaiheet.

Lean-ajattelussa tavoitteena on koko organisaation osallistaminen yhdessä ratkaisemaan ongelmia ja innovoimaan jatkuvasti. Green Belt -valmennuksessa paneudutaan ratkaisemaan vaativia ongelmia priorisoimalla tärkeimmät kehitystarpeet ja pilkkomalla ne hallittavan kokoisiin osiin. Green Belt eli projektin vetäjä yhdessä tiiminsä kanssa hyödyntää analyyttisiä menetelmiä ja systemaattista ongelmanratkaisua muutoshankkeiden läpiviemisessä. Kun ensin opitaan tunnistamaan ja analysoimaan ongelmia ja löytämään niiden juurisyyt, pystytään yhdessä tehokkaasti miettimään niihin toimivia ratkaisuja.

NPI:n tarjoama Lean Six Sigma -koulutuskokonaisuus

 • Lean Six Sigma -tietoiskut
 • Lean Six Sigma Yellow Belt, 2–4 päivän valmennukset
 • Lean Six Sigma Green Belt, 10–11 päivän valmennukset
 • Lean Six Sigma Green Belt to Black Belt, 10–12 päivän jatkovalmennukset
 • Lean Six Sigma Black Belt, 22 päivän valmennukset (Suosittelemme aloittamaan Green Belt -valmennuksesta.)
 • LSS Champion, 1–4 päivän johdon valmennukset

Kysy lisää

LSS Master Black Belt Risto Lintula

Räätälöidyt Green Belt -koulutukset

Lean Six Sigma Green Belt on osa laajempaa Lean Six Sigma -valmennuskokonaisuutta. Kokonaisuus tarjoaa osaamista ja uusia taitoja tunnistettuihin kehittämisen tarpeisiin koko organisaation laajuudelta. Green Belt -koulutuksen jälkeen osallistujan on mahdollista edetä vaativampaan Black Belt -koulutukseen. Osioita voidaan tarjota myös itsenäisinä valmennuksina, voimme toteuttaa Green- ja Black Belt -vaiheet myös peräkkäin (yht. 22 - 24 päivää).

NPI:n Green Belt -valmennus voidaan suunnitella yrityskohtaisesti ja räätälöidä juuri teidän organisaationne tarpeeseen. Toteutamme vuosittain myös muutamien asiakkaiden ryhmille yhteisiä Multi Client -valmennuksia. Multi Client -valmennuksen etuna on kustannusten jakautuminen ja mahdollisuus yritysten väliseen oppimiseen, jakamiseen ja verkostoitumiseen. Varsinaisen Green Belt -koulutuksen lisäksi tuemme kattavasti kehitysprojektien ohjaamisessa ja menetelmien käyttöönotossa osana organisaation kehittämistä.

Ota yhteyttä

Miksi valita NPI:n Green Belt -valmennus?

Nordic Process Improvement Oy on tuloshakuiseen toiminnan kehittämiseen keskittynyt konsultointi- ja koulutusyritys. Erityisosaamistamme ovat liiketoimintalähtöinen prosessien kehittäminen, osallistava ongelmanratkaisu yhdessä asiakasorganisaation henkilöstön kanssa ja Lean- ja Lean Six Sigma -menetelmät sekä niiden jalkauttaminen yritykseen. NPI toimii valmentajana myös Aalto-yliopiston jatkokoulutusyhtiön Aalto PRO:n Lean Six Sigma -koulutuksissa.

Olemme suomalaisten ja kansainvälisten suuryritysten kokenut kumppani ja mentori silloin, kun yritys haluaa tehokkaasti ja systemaattisesti kehittää ongelmanratkaisutaitojaan jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa - usein mahdottomiltakin tuntuvissa tilanteissa.

Asiakkaidemme tavoitteet liittyvät tyypillisesti tuottavuuden, läpimenoaikojen ja toimitusvarmuuden, tuotteen ja toiminnan laadun sekä kannattavuuden parantamiseen. Painotamme koulutuksissamme erityisesti strategian ja toimintasuunnitelmien jalkauttamista, yhdessä tekemistä ja muutoksen tukemista. Tällä kaikella saamme yhdessä aikaan merkittäviä, mitattavia hyötyjä asiakasorganisaatioissamme.

Kiinnostaako Green Belt -koulutus?

Voit kysyä lisää palveluistamme, varata ajan ilmaiseen konsultaatioon tai jättää meille yhteydenottopyynnön.  Lisätietoja antaa

  Mika Koivisto

  Partner, LSS Master Black Belt. Tilastollinen analyysi, LSS-ohjelmat ja -koulutukset, kehitysprojektien tuki, Coaching.

  +358 40 709 6439
  mika@npi.fi

  Asiakaspalaute

  Kiitos tuloksellisesta yhteistyöstä ja tuesta. Saimme ohjelman suunnittelusta, räätälöinnistä ja yhteistyöstä ylimmän johdon kanssa tosi positiivista palautetta.