KEHITYSTILANTEITA JA -KOHTEITA

Läpimurtojen etsimistä ja niiden tulosten systemaattista vakioimista

Slider

Pohjimmiltaan liiketoiminnan kehittäminen on läpimurtojen etsimistä ja niiden tulosten systemaattista vakioimista koko arvoketjun leveydeltä ja syvyydeltä. Syykin tuohon lienee kovin selvä: Tulevaisuuden menestystä ei voi laskea pelkästään kustannussäästöjen tai sen varaan että teemme enemmän. Meidän on oltava parempia, toimittava fiksummin, poistettava hukkaa ja päällekkäistä turhaa tekemistä, kehitettävä uusia ja tehokkaampia toimintatapoja, parannettava yhteistyötä läpi koko arvoketjun. Osallista, yhdensuuntaista, voimaannuta – siinä tuloksellisen johtamisen mantra.

Kyky johtaa muutosta, sekä osallistaa ja sitouttaa kaikki ovat kehittämisen ja kehittymisen ehdottomia edellytyksiä.

Liiketoiminnan kehittäminen

Change your business destiny by changing how things have always been done.

Noin on joku viisas sanonut. Käytännössä tämä tarkoittaa kykyä muuttaa toimintatapaa, tapaa johtaa ja kehittää, haastaa omaa porukkaa jatkuvasti kehittämään, kehittymään, uudistamaan ja innovoimaan! NPI:n missio on auttaa kaikessa tuossa: Auttaa tekemään muutos mahdolliseksi ja sen vaikutukset kestäviksi. Ja on hyvä muistaa se että kohtaloaan voi muuttaa vain kovalla työllä. Laiskat älkööt siis vaivautuko.

Tarpeita ja tilanteita kehittyä syntyy operatiivisessa toiminnassa useita erilaisia. Esimerkiksi nämä tarpeet lienevät useimmissa yrityksissä tuttuja:

 • Stabiili ja ennustettava toiminta
 • Ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
 • Laatu kuntoon, ”kerralla oikein”
 • Läpimenoaikojen lyhentäminen
 • Optimaalinen käyttöaste
 • Suorituskyvyn ja kyvykkyyden nosto
 • Joustavuuden ja tehokkuuden parantaminen
 • Strateginen virittäminen
 • Systemaattinen prosessien kehittäminen ja ongelmanratkaisu

Operatiivisen toiminnan tilanteita joissa apua tarvitaan ovat esimerkiksi nämä:

 • Akuuttien ongelmien ratkaiseminen ja toimeenpanon tuki
 • Kehittämistoiminnan resurssointi
 • Systeemianalyysi ja tilastollisen päätöksenteon tuki
 • Koko porukan kehittämisosaamisen nostaminen
 • Lean / Six Sigma / Opex jalkautuksen suunnittelu ja toteutus
 • Strategia vs. käytäntö, erot
 • Johtamisjärjestelmän kehittäminen, suunnittelu ja toteutus
 • Transformaatio-projektien vetäminen

Kaikille näille tarpeille on ominaista ja kaikissa mainituissa tilanteissa viime kädessä ratkaisee loppuasiakkaan ääni. Hänen joka käyttää yrityksen palveluita, ostaa sen tuotteita. Vain tuon äänen ja sen aiheuttamien signaalien jatkuva kuuntelu ja niistä johtopäätösten tekeminen ja toimiminen voi tehdä muutoksesta pysyvää ja kehityksestä jatkuvaa. NPI auttaa erilaisten äänensävyjen erottamisessa.

Ota yhteyttä